211221 PRESSMEDDELANDE

FIREFLY AB (publ)

FIREFLY SLUTER AVTAL OM FÖRVÄRV I ITALIEN

Firefly AB har tecknat avtal om att förvärva verksamheten som bedrivits i det italienska bolaget Etea Sicurezza S.l.r. Förvärvet förväntas vara genomfört innan årets slut och köpeskillingen på 210 kEUR betalas kontant.

Etea har drygt 20 års erfarenhet av systemdesign och systemleveranser inom brand och explosionsskydd till framför allt kunder på den italienska marknaden. Köpet är strategiskt och syftar till att snabbt stärka Fireflys position på den italienska marknaden genom Etea’s lokala nätverk och kundbas.

Verksamheten kommer att bedrivas i det helägda dotterbolag Firefly Italy S.l.r. och förväntas på kort sikt bidra med en årsomsättning på cirka 20 MSEK. Bolaget kommer att huvudsakligen arbeta med marknadsutveckling, försäljning, teknisk projektledning, service, eftermarknadstjänster och därtill tillhörande administration.

 

Stockholm den 21 december 2021

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktör

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

  • FM